ON är den engagerade konsulten inom samhällsbyggnad 

med fokus på infrastruktur- och genomförandefrågorVår drivkraft är viljan att vara med och skapa genomtänkt och planerad stadsutveckling med fokus på genomförandefrågor. 

Vår styrka är att vi hjälper våra uppdragsgivare i ett tidigt skede, från att utredning startas för en detaljplan och följer projektet genom systemhandling till detaljprojektering in i genomförandet.
Projektledning, byggledning, produktionsplanering och förståelsen för samverkan är vår kärnverksamhet. 


Vi erbjuder kompetenta konsulter till ledande och samordnande roller.  

Idag finns och verkar vi i två stora expansiva regioner, Stockholm och Uppsala.


 

Vi kan - Vi vill - Vi vågar

Vi kan genom bred kunskap och erfarenhet alltid leverera det vi lovar.
Vi vill genom engagemang och tillgänglighet bygga relationer och bästa förutsättningar för projekten att lyckas i ett helhetsperspektiv.
Vi vågar att våga ifrågasätta, att våga vara ärlig och transparent, att våga ta obekväma beslut är inte självklart. Men det är en självklarhet för ON Management, här vill vi göra skillnad.

Nyheter

2021-04-15 

Prestigeprojektet Marievik. 

ON kommer projektleda allmän platsmark i Marievik. Vi på ON är mycket stolt över förtroendet vi fått av fastighetsägarna.


2021-04-12

ON har återigen tilldelats nytt uppdrag av Stockholm Stad. Vi har fått förtroendet att tillsätta en byggledare till nya bussterminalen i projektet Slussen.


Vi anställer


2021-05-07

Viill du vara med och skapa framtiden med oss på ON? 

Gå in på "karriär" för att läsa om tjänsten Projektledning/ Byggledning och Anbudsingenjör/ Kalkylator.  


Sista ansökningsdag 21 maj.


Ser fram mot din ansökan!