ON har blivit tilldelad Byggledare för BRF Graniten. Den gamla fasaden skall rivas och stommen skall saneras vid behov och det blir en ny putsad fasad på hela huset. 

Som Byggledare kommer Dennis bistå styrelsen med:

  • Övergripande ansvar för kontroll av att entreprenadarbetenas utförande följer gällande arbetshandlingar

  • Lägesrapportering

  • Bistå styrelsen med specialkompetens i produktionsfrågor

  • Styra entreprenadarbetet mot gällande tidplaner

  • Planera och styra ändringar enligt gällande rutiner

  • Delta och leda byggmöten, delta i planeringsmöten med JM innan produktionsstart, delta i samordningsmöten