ON Management AB

Erbjudanden & Tjänster

Byggledning och produktionsplanering

Vi byggleder med erfarna och kunniga byggledare inom mark- och anläggningsprojekt genom byggprocessens alla skeden.

Projektledning

Vi projektleder med fokus på helheten från tidiga skeden genom utförandet från start till mål.

Kalkyl

Vi skapar kostnadsbedömningar i tidiga skeden till att göra detaljkalkyler på förfrågningsunderlag eller på bygghandling. 

Projekteringsledning

Vi projekteringsleder och organiserar projektörernas arbete med projektering och upprättande av förslags- och bygghandlingar av entreprenaden.

KA

Vi tar fram kontrollplan och säkerställer kvaliteten i projekten med certifierade kontrollansvariga.