ON Management AB

Erbjudanden & Tjänster

Byggledning och produktionsplanering

Vi byggleder med erfarna och kunniga byggledare inom mark- och anläggningsprojekt genom byggprocessens alla skeden.

Samhällsutvecklingen kräver förtätning och många aktörer behöver samsas på samma yta. Byggprojekten blir mer komplicerade och fordrar god planering och samverkan från tidiga skeden till genomförandet.

Det säkerställer våra byggledare bl.a genom skedes- och tidsplanering, kostnadsbedömningar, teknisk expertis och god förståelse för samverkan. Vi bygger skedesplaner i lager för att ge en visuell bild av projektets utveckling och framdrift. Vi skapar både övergripande tidplaner i tidigt skede till mer detaljerad produktionstidplan för att säkerställa genomförandet av projektet.

Vi har expertis inom grundläggning och är certifierade inom kontrollansvar (behörighet K), Betongklass 1 och BAS-U. Våra byggledare kan även kalkylera och produktionsplanera. Vår kompetens bidrar på många sätt till våra kunders framgång.

Vi samordnar och följer upp att kontraktsarbeten följs och är tydliga i vår kommunikation. Vi har lång och bred erfarenhet från både beställarsidan och entreprenadsidan. Det ger oss förutsättningar att förstå intressen och samordna dem för att nå projektets fulla potential i genomförandeskedet.

Med vår kompetens och lösningsorienterade sätt inom Anläggning och Infrastruktur, kan våra kunder och samarbetspartners tryggt nå sina mål och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle.