ON Management AB

Erbjudanden & Tjänster

KA

Vi tar fram kontrollplan och säkerställer kvaliteten i projekten med certifierade kontrollansvariga

Enligt plan- och bygglagen behöver varje bygglovspliktigt projekt en kontrollansvarig (KA). Den  kontrollansvarige ska knytas till projektet redan från början. Våra certifierade kontrollansvariga har betydande erfarenhet av kvalitetssäkring.

Genom att vara en aktiv part genom hela byggprocessen, från projektering till överlämnande medverkar vi till att projektet uppfyller kraven och säkerställer kvalitet.

Generellt under hela projektets gång ser vi till att kontrollplanen följs, deltar vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller för att kunden ska kunna få en god kvalitetssäkrad slutprodukt.