ON Management AB

Erbjudanden & Tjänster

Kalkyl

Vi skapar kostnadsbedömningar i tidiga skeden till att göra detaljkalkyler på förfrågningsunderlag eller på bygghandling. 

Kostnaden för infrastruktur och markarbeten utgör många gånger en stor osäkerhet när exploatering av mark ska utföras. Projektkostnader varierar mellan projektets skeden och detaljeringsnivå och en kalkyl av oss kan ge en bra bild.

Den tas fram genom att vi arbetar i MAP kalkylsystem med en aktuell prissättning som kontinuerligt uppdateras utifrån marknaden. Tids- kostnads- och kvalitetsaspekterna kan behöva balanseras under projektets gång. Det är praxis hos oss att parallellt utföra en risk- och möjlighetsanalys när vi kalkylerar för att komplettera kostnadsbedömningen / kalkylen.

Med vår breda bakgrund inom mark, grund- och anläggningsfrågor hjälper vi våra uppdragsgivare med ekonomiska kalkylunderlag för beslut.