ON Management AB

Erbjudanden & Tjänster

Projekteringsledning

Vi projekteringsleder och organiserar projektörernas arbete med projektering och upprättande av förslags- och bygghandlingar av entreprenaden

Rätt tid, kostnad och kvalitet för ett projekt samt uppföljning och kontroll av att entreprenadarbetet utförs i enlighet med gällande arbetshandlingar genom alla skeden är vitalt och frågor som vår projekteringsledning arbetar med.

Genom att tillvarata alla aktörers intressen, styra, samordna och leda, så säkerställer vi projekteringsunderlaget och handlingar. Vi ser det som viktigt i vårt arbete att kontinuerligt bidra med en kostnadsmedvetenhet inom projekteringen samt vid behov rådfråga spetskompetens för att säkerställa en kostnadseffektiv produkt åt kunden.

Under genomförandefasen har vi regelbundet avstämningar för att säkerställa budget och tidplan och eventuellt annan inverkan på projektet så att våra uppdragsgivare kan nå målen för projektet.