ON Management AB

Erbjudanden & Tjänster

Projektledning

Vi projektleder med fokus på helheten från tidiga skeden genom utförandet från start till mål. 

Den mer komplexa samhällsutvecklingen med många aktörer och intressenter kräver samverkan och helhetsgrepp under hela processen för att nå framgång.

Vår projektledning företräder byggherren och ansvarar för att styra projektet mot uppsatta projektmål och kravställningar. Den leder och motiverar arbetsgruppen och ansvarar för dess resurstillsättning. Genom att skapa tydlighet och transparens i ledningen och samtidigt arbeta aktivt med uppföljning säkerställer vi byggprojektets framdrift. För oss är det viktigt att skapa gemensamma värdegrunder och förhållningssätt som skapar dynamik i relationen mellan parter och intressenter. 

Vår kunskap och erfarenhet inom stadsbyggnadsprojekt kommer från både kommunala och privata sektorn. Det ger oss bra grund att stå på när det kommer till samverkan och att förstå de olika intressen som speglas i projekten både i planering, genomförande och avslutande överlämningsfas.   Tillsammans med våra kunder och uppdragsgivare lyckas vi ofta med de mest utmanande projekten, oavsett storlek och plats.