Futurumskolans hus B (den gamla paviljongdelen) är konstaterad mögelskadad i bottenbjälklaget. En åtgärd krävs eftersom delar av lokalerna inte är tjänliga för verksamhet. Paviljongdelen hus B utgör en yta om ca 450 m2 och är troligen uppförd på 80-talet.
Håbo Kommun har beslutat att den gamla paviljongdelen hus B skall rivas och ersättas med lämplig byggnad som är anpassad för verksamhetens behov. Den nya byggnaden placeras på samma plats och gestaltas för att passa in i befintlig omgivning. ON Management har fått förtroendet att vara kontrollansvarig enligt PBL. 

Läs mer om projektet här

Sluttid: December 2021