Annons Projekt- Byggledare 2021.12.26.pdf
Annons Senior Byggledare 2022-01-09.pdf

Jobba hos oss

Medarbetare

Innebär att vara en del av vårt starka team. Möjligheten till att bidra i några av de stora samhällsbyggnadsprojekten som sker i regionen. Hos oss får du över tid växande erfarenhet från olika uppdragsgivare och du utvecklas i varierande och utmanande projektmiljöer. Du får större utmaningar allt eftersom du själv utvecklas i dina roller och i din takt. Projektledning / byggledning / produktionsplanering är vår gemensamma profession och internt arbetar vi ständigt med förkovring, vilket ger oss en stadig grund att stå på och en stark sammanhållning i företaget. 

Vi på ON gillar personer som är erfarna, drivande och kreativa.


Gemenskap

Som konsulter är vi alla en del av våra uppdragsgivares projektorganisationer.  ON månar om en gemensam bas och för oss är det viktigt att skapa en stark gemenskap inom företaget. Därför satsar vi gemensamt på kompetensutvecklingsarbete och aktiviteter som är friskvårdsinspirerande. Vi har kontor på Buteljgatan i Stockholm och på Kungsängsvägen i Uppsala som är våra mötesplatser. 


Engagemang

Våra konsulters starka drivkrafter och engagemang med professionella inställning bygger och bibehåller våra uppdragsgivares förtroende för ON. Vi tror på våra medarbetarnas starka vilja att leda och ta ansvar för projekt externt såväl som internt. Vi uppmuntra till involvering och engagemang i ON och växer både som individer och företag. Vi vill ge våra medarbetare möjligheter att påverka och driva frågor som engagerar både individ och teamet.   


Utveckling

Vi har en företagskultur som bygger på lärande och utveckling.  Våra medarbetare ges egen individuell utveckling och uppmuntras till utbildning och certifiering. Vår kunskaps- och utvecklingstrappa visar var du befinner dig och hur du kan utvecklas tillsammans med oss i våra uppdrag. Vårt mål är minst tre utbildningsdagar per medarbetare och år, men ju fler desto bättre!Vi är kollektivanslutna
Genom Almega som säkerställer trygga anställningsvillkor  hos oss.