ON Management AB

Karriär

Jobba hos oss? Se nedan lediga tjänster och skicka in din ansökan


Våra lediga tjänster

Projektledare

Byggprojektledare

Projekteringsledare

Samverkansledare

Vill du veta mer hur det är att jobba hos oss? 

Läs då intervjuerna med några av våra anställda! 

Intervju
Pär Gustafsson
Intervju
Rikard Ahlin

Ola Larsson

PROJEKT-, BYGG- OCH PRODUKTIONSPLANERING, KALKYL, VD

Varför startade du ON Management?

Jag har ju under årens lopp arbetat i många roller, inte minst inom entreprenadbolag. När jag sedan under en tid arbetade som projektchef på beställarsidan noterade jag vid ett flertal tillfällen att det fanns en lucka/brist i genomförandeperspektivet i konsultleden. Sakkunskap, engagemang och mod saknades många gånger och drev på kostnaderna genom omtag på omtag i undersökningar och i projekteringsarbetet. Förståelsen av samspelet och helheten i frågorna genom processen från Kommunernas detaljplanearbete till Exploatörernas drivkraft genom Entreprenörens genomförande saknades i flertalet konsultled och därmed minskade också möjligheten att nå projektens fulla potential. Det kändes naturligt att vilja fylla den luckan och etablera ett konsultföretag, som omhändertar detta och skapar förutsättningar istället för låsningar. Jag såg en möjlighet att underlätta för samtliga ovannämnda att samverka för att både nå men också överträffa målbilderna för samhällsprojekten. Min ambition är att ON ska bidra till en mer kostnadseffektiv process där vi gör rätt från början och ser helheten. Dessutom vill jag ha kul på jobbet genom att knyta till mig härliga och kompetenta medarbetare.

Varför tycker du att man ska jobba hos er?

Vi arbetar med viktiga frågor och bygger för framtiden.  Vi påverkar på riktigt framtida städer och samhällen samt dess medborgare. Den som vill bidra och utveckla hållbara lösningar, ge och få energi inom detta har möjlighet att få en bra resa med oss. Med bolagets samlade kompetenser och erfarenheter kan den som vill utvecklas verkligen få göra det både individuellt och tillsammans med bolaget samt våra uppdragsgivare.

Vad tror du är det viktigaste för att passa in hos er? 

Den som är öppen för utveckling, ser ”utanför boxen” och med stark drivkraft och glädje tar sig an nya utmaningar har goda förutsättningar att trivas hos oss.  Den som gillar att arbeta prestigelöst och målinriktat kommer också kunna ha roligt på vägen fram tillsammans med oss.

Vi är kollektivanslutna

Genom Almega som säkerställer trygga anställningsvillkor  hos oss.