Vi är ON Management

Ann Wiberg vVd

Verksamhets- och organisationsutveckling


Mobil: 08 440 17 40
E-post: ann.wiberg@onmanagement.se 

Ola Larsson Vd

Projektledning Produktionsplanering Kalkyl

Mobil: 08 440 17 43
E-post: ola.larsson@onmanagement.se

Annica Schröder

Ekonomiansvarig 
Mobil: 073 852 18 11
E-post: annica.schroder@onmanagement.se

Daniel Kristersson Regionansvarig Uppsala

Byggledning Produktionsplanering KA

Mobil: 08 440 17 41
Epost: daniel.kristersson@onmanagement.se

Rikard Ahlin

Projektledning Byggledning Kalkyl


Mobil: 08 440 17 46

E-post:  rikard.ahlin@onmanagement.se

Yssra Mohammed

Projekteringsledare


Mobil: 08 440 17 42

E-post: yssra.mohammed@onmanagement.se

Pär Gustafsson

Projektledning Byggledning


Mobil: 08 440 17 45

E-post:  par.gustafsson@onmanagement.se

Hassan Alaridi 

Projektledning Byggledning 
Mobil: 08 440 17 44
E-post: hassan.alaridi@onmanagement.se

Dennis Candetoft

Projektledning Byggledning


Mobil: 076 027 76 96

E-post: dennis.candetoft@onmanagement.se

Vandad Rashidian

Projektledning Byggledning

Mobil: 08 440 17 47

E-post: vandad.rashidian@onmanagement.se


 

Jack Larsson

Säkerhetsansvarig 

ON Management Stockholm


Buteljgatan 6  
        

117 43 Stockholm

E-post:  info@onmanagement.se 

Växel: 08 628 05 08

Org.nr. 559244-6792

ON Management Uppsala       


Kungsängsvägen 25A           

753 23 Uppsala

E-post: info@onmanagement.se

Växel: 08 628 05 08