Här berättar vi vad som händer hos oss på ON

Läs om befintliga och nya uppdrag, rekryteringar och andra spännande nyheter

Nytt uppdrag

ON och Daniel Kristersson har fått förtroendet att byggleda allmän platsmark för projektet Stångvägen. Läs mer här.

Ny adress i Stockholm

Från den 13 september hittar ni oss på Buteljgatan 6 som ligger i området Marievik. Vi har fortfarande tillfällig postadress se här.

ON boarding

I dag hälsar vi inte bara en utan två nya kollegor till oss, Rikard Ahlin och Vandad Rashidian. Båda blir ett mycket bra tillskott i våra projekt i bygg och projektledning. Rikard kommer även sitta med Kalkyl. Vi är nu ett än mer starkt team som besitter många kompetenser och hanterar flera områden. 

Alla våra projekt är i full gång plus att vi har fått utökat förtroende hos redan befintliga leverantörer och kunder. Först ut är Nacka Kommun och ”Järla norr” där Pär Gustafsson kommer ansvara för produktionsplaneringen. Projektet innehåller ett par exploatörer, allmän platsmark samt FUT.  

ON boarding

I dag hälsar vi Pär Gustafsson välkommen till teamet. Han kommer byggleda och produktionsplanera i befintliga projekt. 

ON boarding


"Spännande steg att byta från en stor organisation till ett mindre bolag. Jag ser att från dag ett kunna använda mina erfarenheter i redan existerande komplexa projekt. Jag kommer också få möjligheten att påverka mina utvecklingsmöjligheter vilket kommer ge positiva effekter för mig som person och för ON som företag." - Dennis Candetoft

KA uppdrag


ON och Daniel Kristersson har fått förtroendet att vara kontrollansvarig enligt PBL för projektet Futurumskolan. Håbo Kommun har beslutat att den gamla paviljongdelen hus B skall rivas och ersättas med lämplig byggnad som är anpassad för verksamhetens behov.

Vi anställer! 


Viill du vara med och skapa framtiden med oss på ON? Gå in på "karriär" för att läsa om vad vi söker just nu. Ser fram mot din ansökan

Prestigeuppdraget är offentligt


ON kommer projektleda allmän platsmark i Marievik. Som alltid är vi mycket stolta och glada över förtroendet vi fått av fastighetsägarna. Följ projektet här Marievik

Uppdrag åt Stockholm Stad


ON har återigen tilldelats nytt uppdrag av Stockholm Stad. ON har fått förtroendet att tillsätta en byggledare till nya bussterminalen i projektet Slussen. Följ projektet här Slussen

Uppdrag åt Håbo kommun


Vi är mycket tacksamma och stolta över det förtroende vi fått av Håbo kommun. Vi ser fram emot ett långt samarbete med vår nya kund.

ON boarding


Vi hälsar vår nya medarbetare Charlotte Tverved välkommen till ON Management. Hon kommer bidra i hållbarhetsfrågor, kommunikation och projektstöd.

UC Brons efter bara 12 månader 

Vi är mycket glada att UC gett ON Management denna respektabla kreditvärdighet efter kortast möjliga tid.

ON boarding

Vi hälsar vår nya medarbetare Hassan Alaridi varmt välkommen till ON Management. Hassan har stor kunskap inom bl.a. byggledning, grundläggning, VA och han har betongklass1. Genom denna rekrytering både stärker och breddar vi vår redan gedigna kompetens.

ON som arbetsgivare

ON Management är kollektivanslutna genom Almega och säkerställer trygga anställningsvilkor för medarbetarna.

Nyheter från 2020

Uppdrag åt Stockholm Stad

Vårt förtroende på Stockholms Stad bara ökar, nu har vi fått förmånen att vara byggledare i projekt Olovslund Station. Vi är så tacksamma för detta. 

Uppdrag åt Nacka Kommun

Vi har fått uppdraget som produktionsplanerare. Det är en otroligt spännande och expansiv kommun som vi fått förtroendet att jobba med de kommande två åren.

Vi etablerar oss i Uppsala

1 januari 2021 öppnar ON Management AB i Uppsala som kommer ledas av Daniel Kristersson. Nu ökar vi vår tillgänglighet och vi stärker oss ytterligare i flera regioner. 

KA-certifiering

Nu tar vi ännu ett steg i vår utveckling mot nya höjder. I november kommer personal hos oss att KA-certifieras. 

MAP Kalkyl

Verktygslåda växer! Nu erbjuder vi kostnadskalkylering för alla skeden.
- I tidiga skeden, skapar god uppfattning om kostnadsbilden i Ert projekt.
- I anbudsskedet, skapa en bra grund att bedöma anbuden med.
- I produktions- och genomförandeskedet för att kostnadsstyra och ställa prognoser mot er budget.

Uppdrag åt Stockholms Stad

Stockholms Stad har tilldelat ON Management uppdraget som byggledare i projekt Magelungens Strand. Vi är mycket glada och stolta över förtroendet Stockholms Stad givit oss.

Uppdrag åt Stockholm Stad

Stockholm Stad har tilldelat ON Management AB uppdraget att ansvara för byggledningen av ombyggnationen - Blackebergsvägen, etapp 1 i Bromma. Vi är stolta och glada över det förtroendet Stockholm Stad har givit oss. 

Miljöprogram 


Veidekke har gett ON Management i uppdrag att arbeta fram ett miljöprogram till ett av deras bostad- och kontorsprojekt i Solna. Vi är väldigt stolta över förtroendet som Veidekke har gett oss. 

Uppdrag år Marbit AB


Marbit AB bygger och vårdar markanläggningar och utemiljöer i Stockholmsregionen och har gjort det i 35 år. On Management är stolta över att få bidra i deras verksamhet.

Friskvård är arbetsmiljö

On Management's friskvårdstimme avslutar veckan med löpning och för säsongen grillning. Vi önskar alla en förtrollande helg och var rädda om varandra. Till vår hjälp och ett speciellt tack till coachningen av löpare esset Fredrik Svanfeldt. 

Uppdrag åt Veidekke

ON har fått i uppdrag av Veidekke att samordna genomförandefrågor i tidigt skede i ett av deras bostads- och kontorsprojekt i Solna. Vi är mycket stolta över detta förtroende som Veidekke har givit oss. 

ON boarding

Daniel Kristersson är vår senaste rekrytering. Daniel har en gedigen erfarenhet som broprojektör och projektledare för stora infrastrukturprojekt inom VA och stadspark. Daniels erfarenhet och förståelse för samverkan- och samordningsfrågor utmärker hans sätt att driva flera projekt med framgång. 

Daniel börjar den 3 april.

ON boarding

Vi är mycket stolta att presentera Susan Silverberg som ny rekryterad resurs. 

Susan har gedigen erfarenhet inom planprocessen, exploateringsprocessen samt genom byggprocessens olika skeden. Susans erfarenhet och förståelse för miljö-och hållbarhetsfrågor utmärker hennes sätt att implementera och befästa dem från planeringsfasen och genom hela projektet.

 

Arbetsmiljö

On Management har alltid med sig arbetsmiljöarbetet som en självklar del i sina uppdrag. Hur arbetar ni med arbetsmiljö i projekt?
Kontakta oss om ni behöver vår hjälp så berättar vi mer.

Hållbarhet

On Management bygger vidare sitt lag och är stolta över att bredda sig med teamresurs inom hållbar samhällsbyggnad.
Personen har lång gedigen erfarenhet i hållbarhetsfrågor inom stadsutvecklingsområden. Där strategin för hållbar samhällsbyggnad startar i planeringsstadiet och tas vidare i genomförandeskedet.

Behöver ni stöttning och hjälp med era frågor kring hållbar samhällsbyggnad? Välkomna att kontakta On Management så hjälper vi gärna er.


Hur startar Ni projekt?

Allt för ofta tenderar projekts inledande fas att tumla runt i en något vag process. Där saknaden av en tydlig projektstyrning med delmål, tidslinjer och strategier samt helhetssynen inte alltid omhändertas så omsorgsfullt som det borde göras. Slutmålet målas tydligt och klart upp men vägen dit startar faktiskt första dagen. Att arbeta med en tydlighet och skapa en gemensam målbild från första dagen fram till sista med hållpunkter för reflektioner kan många gånger vara avgörande för hur lyckad utgången av projektet kommer att bli. Struktur, strategi, samordning och målbild med riktiga delmål att arbeta mot skapar en stabil grund att stå på och den framförhållning som krävs.

Vill ni veta mer hur vi på On Management jobbar, kontakta oss så berätta vi mer.

Vi är ON Management

On Management AB är ett nystartat företag som skapats genom Henrik Lindgren och Ola Larssons gemensamma idé att verka för och utveckla konsultuppdrag i projektkunskap och management. Genom vår erfarenhet inom entreprenadföretag, konsult- och beställarssidan samt från politisk styrd organisation ser vi stor utvecklingspotential i branschen.
Våra tjänster vänder sig till uppdragsgivare som önskar optimera sin projektstyrning genom aktiv projektledning och utveckling av sin process. Med stor erfarenhet och förståelse för helhetsperspektivet i projekt, skapar vi starka samarbeten över tid.
Våra målgrupper är beställarorganisationer och entreprenadverksamheter med tydliga genomförandeprojekt. Där behov och vilja finns att skapa en tydlig stark projektorganisation och ledning för att nå uppsatta mål.
Vi vill utmärka oss med tre egenskaper, att vi kan, vi vill och att vi vågar.
Med det menar vi, att om du vill ha en konsult med rätt kunskap (vi kan) som är driven och engagerad (vi vill) och som spelar med öppna kort. Som kommer ställa de besvärliga frågorna och kunna ta de jobbiga besluten (vi vågar). Då har du kommit rätt!

Följ oss på sociala medier

Instagram: on_managementab
LinkedIn: On Management AB
Facebook: On Management


Året är 2020

Vi ser med längtan och stor förväntan framemot att sätta tänderna i det nya året och våra uppdrag.
Vi önskar därför er alla ett riktigt riktigt gott nytt år!


Dokumenthantering

Genom vårt framtagna arbetssätt HighFive och vår dokumenthantering kan vi hjälpa er säkerställa ett bra arbetsflöde efter era behov. Vi kan leverera en trygg plattform att arbeta efter som säkerställer kvalité och erfarenhetsåterföring.

Klyschan "ständiga förbättringar" kommer vi att leverera.

Kalkyl

Vi bistår er att kalkylera både budget i tidiga skeden, upphandling och produktion. Förutom plus och minus adderar vi till ett kalkylsystem och erfarenhet för att säkerställa ekonomin i ert projekt.

Prova gärna våra färdigheter i kalkylens och matematikens värld.

Grundläggning

Vår erfarenhet kan hjälpa er att lotsas rätt bland stål- och betongpålning, spontning, jetgrouting, KC-pelare och masstabilisering. Låt oss råda er och vara ert bollplank inom grundläggning och de olika teknikerna som finns att tillgå. Vi besitter stor och lång erfarenhet i detta gebit. Vill ni även addera en drivande funktion så är vi givetvis behjälpliga.
Vi löser era grundläggande frågor!


 

Arbetsmiljö

Ett aktivt arbetsmiljöarbete i våra uppdrag har hög prioritet. Därför har alla våra konsulter BAS P/U utbildning. Vissa har fördjupad kunskap och kan då bistå med den när det önskas. Vi åtar oss, till skillnad från många konkurrenter, beställarens samordnande BAS-U roll.
Vi hjälper våra uppdragsgivare även i andra arbetsmiljöfrågor, såsom framtagning av kvalitetsdokument, rutiner, mallar, granskning och kontroller mm.
Det ska vara tryggt och säkert på våra arbetsplatser!


 

Projektledning är att våga

Att ha en kvalitativ projektledning är grundläggande för att projekt ska sluta lyckosamma, därför är just projektledning vår huvudfokus. Att ha en tydlighet och transparens i ledningen och samtidigt hålla ett öga i backspegeln, gör vi rätt, är viktigt för framdriften över tid.
Det gäller även att skapa gemensamma värdegrunder, mindset och förhållningssätt. Skapa ansvarskänsla och engagemang i hela projektgruppen. Det är viktigt för en driven och effektiv organisation.
Vi arbetar systematiskt med risk- och möjlighetsanalyser. De ska innehålla kostnadsuppskattningar och handlingsplaner som utgår från ett konstruktivt konsekvenstänk.
Finns behov eller önskemål tar vi fram en anpassad projektstyrningsmodell och dokumentmodell för kundens verksamhet.

VI KAN - VI VILL - VI VÅGAR

 

ON - en ny spelare i branschen


Vi är en ny spelare på konsultmarkanden som kommer fylla de luckor som ofta finnas i samordningsfrågor, samlad kunskap, engagemang och mod.

Vår breda erfarenhet inom entreprenader, från konsult- och beställarsidan kan vi erbjuda lösningar i genomförandefasen av högsta klass.

Läs vidare på vår hemsida, tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer.

Låt oss skapa en hållbar framtid tillsammans.

 

Vi växer

ON växer och har gjort klart med ytterligare resurs i sitt team inför uppstarten februari 2020. Vi kommer stolt att presentera personen närmare den 7:e januari 2020 och väntar med spänning på tillökningen i familjen.