Senaste nytt från oss

Dennis Candetoft varmt välkommen till oss!

"Spännande steg att byta från en stor organisation till ett mindre bolag. Jag ser att från dag ett kunna använda mina erfarenheter i redan existerande komplexa projekt. Jag kommer också få möjligheten att påverka mina utvecklingsmöjligheter vilket kommer ge positiva effekter för mig som person och för ON som företag." 

KA uppdrag

Daniel Kristersson har fått förtroendet att vara kontrollansvarig enligt PBL för projektet Futurumskolan. Håbo Kommun har beslutat att den gamla paviljongdelen hus B skall rivas och ersättas med lämplig byggnad som är anpassad för verksamhetens behov.Vi anställer! 

Viill du vara med och skapa framtiden med oss på ON? Gå in på "karriär" för att läsa om vad vi söker just nu. Ser fram mot din ansökan

Prestigeuppdraget är offentligt! 


ON kommer projektleda allmän platsmark i Marievik. Som alltid är vi mycket stolta och glada över förtroendet vi fått av fastighetsägarna. Följ projektet här Marievik

Uppdrag åt Stockholm Stad


ON har återigen tilldelats nytt uppdrag av Stockholm Stad. ON har fått förtroendet att tillsätta en byggledare till nya bussterminalen i projektet Slussen. Följ projektet här Slussen


Uppdrag åt Håbo kommun
Vi är mycket tacksamma och stolta över det förtroende vi fått av Håbo kommun. Vi ser fram emot ett långt samarbete med vår nya kund.

Välkommen

Vi hälsar vår nya medarbetare Charlotte Tverved välkommen till ON Management. Hon kommer bidra i hållbarhetsfrågor, kommunikation och projektstöd.Prestigeuppdrag
Inom kort kan vi offentliggöra det iögonfallande uppdrag ON Management fått. Vi ser med ödmjukhet och spänning fram emot denna utmaning där vi kommer bygga upp och leda en projektorganisation under lång tid framöver.


UC Brons efter bara 12 månader 
Vi är mycket glada att UC gett ON Management denna respektabla kreditvärdighet efter kortast möjliga tid.

Välkommen

Vi hälsar vår nya medarbetare Hassan Alaridi varmt välkommen till ON Management. Hassan har stor kunskap inom bl.a. byggledning, grundläggning, VA och han har betongklass1. Genom denna rekrytering både stärker och breddar vi vår redan gedigna kompetens.

 

Vår framtid

Passion, engagemang och tillhörighet är extra viktigt dessa tider då förhållningsregler och avståndstagande blir allt starkare i samhället. Därför är det med extra stolthet som ON Management stöttar DIF hockey´s ungdomsverksamhet.

 

ON som arbetsgivare

ON Management är kollektivanslutna genom Almega och säkerställer trygga anställningsvilkor för medarbetarna.

 

Nyheter från 2020

Rekrytering

Vi inleder det nya året starkt med en rykande het rekrytering. Inom kort släpper vi mer information om tillskottet i vårt team.

 

Uppdrag åt Stockholm Stad

Vårt förtroende på Stockholms Stad bara ökar, nu har vi fått förmånen att vara byggledare i projekt Olovslund Station. Vi är så tacksamma för detta. 

 

Uppdrag åt Nacka Kommun

Vi har fått uppdraget som produktionsplanerare. Det är en otroligt spännande och expansiv kommun som vi fått förtroendet att jobba med de kommande två åren.

 

ON expansion

Vi inleder snart expansion mot Uppsala. Läs om våra planer här.

 

KA-certifiering

Nu tar vi ännu ett steg i vår utveckling mot nya höjder. I november kommer personal hos oss att KA-certifieras. 

 

MAP Kalkyl

Verktygslåda växer! Nu erbjuder vi kostnadskalkylering för alla skeden.
- I tidiga skeden, skapar god uppfattning om kostnadsbilden i Ert projekt.
- I anbudsskedet, skapa en bra grund att bedöma anbuden med.
- I produktions- och genomförandeskedet för att kostnadsstyra och ställa prognoser mot er budget.

 

Uppdrag åt Stockholms Stad

Stockholms Stad har tilldelat ON Management uppdraget som byggledare i projekt Magelungens Strand. Vi är mycket glada och stolta över förtroendet Stockholms Stad givit oss.

 

Vi söker resurser!

Läs vår annons, läs vår hemsida, är du en av oss, vill du bli vår partner?

 

Uppdrag åt Stockholm Stad

Stockholm Stad har tilldelat ON Management AB uppdraget att ansvara för byggledningen av ombyggnationen - Blackebergsvägen, etapp 1 i Bromma. Vi är stolta och glada över det förtroendet Stockholm Stad har givit oss. 

 

Avkoppling

Nu är sommaren och semestern här och vi slår av något på takten, för att ladda batterierna under ett par veckor. Vi är i full gång igen när augusti månad startar. 

 

We are ON !

Vi har nu även en kortvariant av vår logotype

 

Ny logotype

 

En föränderlig tid

 

Uppdrag åt Veidekke

 

Uppdrag åt Marbit AB

Marbit AB bygger och vårdar markanläggningar och utemiljöer i Stockholmsregionen och har gjort det i 35år. On Management är stolta över att få bidra i deras verksamhet.

 

Friskvård är arbetsmiljö

On Management's friskvårdstimme avslutar veckan med löpning och för säsongen grillning. Vi önskar alla en förtrollande helg och var rädda om varandra. Till vår hjälp och ett speciellt tack till coachningen av löpare esset Fredrik Svanfeldt

 
 

Uppdrag åt Veidekke


 

Friskvård är arbetsmiljö

 

Välkommen

 

Välkommen

 

Friskvård är arbetsmiljö

 

Vad är vad ?

Samverkan, samordning och samarbete är vanligt förekommande ord. Men vet ni skillnaden? Det vet vi!

 

Arbetsmiljö

On Management har alltid med sig arbetsmiljöarbetet som en självklar del i sina uppdrag. Hur arbetar ni med arbetsmiljö i projekt?
Kontakta oss om ni behöver vår hjälp så berättar vi mer.

 

Hållbarhet

On Management bygger vidare sitt lag och är stolta över att bredda sig med teamresurs inom hållbar samhällsbyggnad.
Personen har lång gedigen erfarenhet i hållbarhetsfrågor inom stadsutvecklingsområden. Där strategin för hållbar samhällsbyggnad startar i planeringsstadiet och tas vidare i genomförandeskedet.

Behöver ni stöttning och hjälp med era frågor kring hållbar samhällsbyggnad? Välkomna att kontakta On Management så hjälper vi gärna er.

 

Hur startar Ni projekt?

Allt för ofta tenderar projekts inledande fas att tumla runt i en något vag process. Där saknaden av en tydlig projektstyrning med delmål, tidslinjer och strategier samt helhetssynen inte alltid omhändertas så omsorgsfullt som det borde göras. Slutmålet målas tydligt och klart upp men vägen dit startar faktiskt första dagen. Att arbeta med en tydlighet och skapa en gemensam målbild från första dagen fram till sista med hållpunkter för reflektioner kan många gånger vara avgörande för hur lyckad utgången av projektet kommer att bli. Struktur, strategi, samordning och målbild med riktiga delmål att arbeta mot skapar en stabil grund att stå på och den framförhållning som krävs.

Vill ni veta mer hur vi på On Management jobbar, kontakta oss så berätta vi gärna mer.

 

Vi är ON Management

On Management AB är ett nystartat företag som skapats genom Henrik Lindgren och Ola Larssons gemensamma idé att verka för och utveckla konsultuppdrag i projektkunskap och management. Genom vår erfarenhet inom entreprenadföretag, konsult- och beställarssidan samt från politisk styrd organisation ser vi stor utvecklingspotential i branschen.
Våra tjänster vänder sig till uppdragsgivare som önskar optimera sin projektstyrning genom aktiv projektledning och utveckling av sin process. Med stor erfarenhet och förståelse för helhetsperspektivet i projekt, skapar vi starka samarbeten över tid.
Våra målgrupper är beställarorganisationer och entreprenadverksamheter med tydliga genomförandeprojekt. Där behov och vilja finns att skapa en tydlig stark projektorganisation och ledning för att nå uppsatta mål.

Vi vill utmärka oss med tre egenskaper, att vi kan, vi vill och att vi vågar.

Med det menar vi, att om du vill ha en konsult med rätt kunskap (vi kan) som är driven och engagerad (vi vill) och som spelar med öppna kort. Som kommer ställa de besvärliga frågorna och kunna ta de jobbiga besluten (vi vågar). Då har du kommit rätt!

Välkommen till On Management!

 

Nya resurser på väg

On Management växer under sin uppstart och nu förstärker vi med ytterligare resurser som börjar i februari och under april. Vi kommer stolt att presentera våra nya kollegor när det är dags.

Henrik & Ola

Följ oss !

Instagram: OnManagement
LinkedIn: On Management
Facebook: On Management


Följ vårt flöde!

Året är 2020

Vi ser med längtan och stor förväntan framemot att sätta tänderna i det nya året och våra uppdrag.
Vi önskar därför er alla ett riktigt riktigt gott nytt år!

Ola & Henrik

Dokumenthantering

Genom vårt framtagna arbetssätt HighFive och vår dokumenthantering kan vi hjälpa er säkerställa ett bra arbetsflöde efter era behov. Vi kan leverera en trygg plattform att arbeta efter som säkerställer kvalité och erfarenhetsåterföring.

Klyschan "ständiga förbättringar" kommer Gripcon leverera.

Kalkyl

Vi bistår er att kalkylera både budget i tidiga skeden, upphandling och produktion. Förutom plus och minus adderar vi till ett kalkylsystem och erfarenhet för att säkerställa ekonomin i ert projekt.

Prova gärna våra färdigheter i kalkylens och matematikens värld.

Grundläggning

Vår erfarenhet kan hjälpa er att lotsas rätt bland stål- och betongpålning, spontning, jetgrouting, KC-pelare och masstabilisering. Låt oss råda er och vara ert bollplank inom grundläggning och de olika teknikerna som finns att tillgå. Vi besitter stor och lång erfarenhet i detta gebit. Vill ni även addera en drivande funktion så är vi givetvis behjälpliga.
Vi löser era grundläggande frågor!

 

Arbetsmiljö

Ett aktivt arbetsmiljöarbete i våra uppdrag har hög prioritet. Därför har alla våra konsulter BAS P/U utbildning. Vissa har fördjupad kunskap och kan då bistå med den när det önskas. Vi åtar oss, till skillnad från många konkurrenter, beställarens samordnande BAS-U roll.
Vi hjälper våra uppdragsgivare även i andra arbetsmiljöfrågor, såsom framtagning av kvalitetsdokument, rutiner, mallar, granskning och kontroller mm.
Det ska vara tryggt och säkert på våra arbetsplatser!

 

Projektledning är att våga

Att ha en kvalitativ projektledning är grundläggande för att projekt ska sluta lyckosamma, därför är just projektledning vår huvudfokus. Att ha en tydlighet och transparens i ledningen och samtidigt hålla ett öga i backspegeln, gör vi rätt, är viktigt för framdriften över tid.
Det gäller även att skapa gemensamma värdegrunder, mindset och förhållningssätt. Skapa ansvarskänsla och engagemang i hela projektgruppen. Det är viktigt för en driven och effektiv organisation.
Vi arbetar systematiskt med risk- och möjlighetsanalyser. De ska innehålla kostnadsuppskattningar och handlingsplaner som utgår från ett konstruktivt konsekvenstänk.
Finns behov eller önskemål tar vi fram en anpassad projektstyrningsmodell och dokumentmodell för kundens verksamhet.

” Vi kan, vi vill, vi vågar ”

 

Gripcon - en ny medspelare

Vi är en ny spelare på konsultmarkanden som kommer fylla de luckor som ibland kan finnas i samordningsfrågor, samlad kunskap, engagemang och mod.

Vår breda efarenhet inom entreprenader, från konsult- och beställarsidan kan vi servera er lösningar i genomförandefasen av högsta klass.

Vill ni utmana oss med "odd jobs" så är vi redo att anta utmaningen. Är det något vi hungrigt åtar oss så är det frikdykning i nya vatten.

Läs vidare på våra sidor på www.gripcongroup.se och finns här något du gillar, tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer.

Låt oss skapa en hållbar framtid tillsammans.

 

Gripcon växer

Gripcon växer och har gjort klart med ytterligare resurs i sitt team inför uppstarten februari 2020. Vi kommer stolt att presentera personen närmare den 7:e januari 2020 och väntar med spänning på tillökningen i Gripcon familjen

 

Ledarskap

Tänkvärt i dessa dagar då ibland fokus ligger starkt i en chefsstruktur där man missar den viktiga egenskapen - ledarskapet