ON Management AB

Nyheter

2022-11-18

On Boarding

Vi har det stora nöjet att presentera Therese Bylund! 

Therese tillför ON stor erfarenhet inom samhällsbyggnad med kvalifikationer inom b la  fastighetsbildning- och exploateringsfrågor kopplade till Stadsutveckling. Therese erfarenhet inom  kommunal, statlig och privat fastighetssektor bidrar till att ON får en heltäckande leverans till sina uppdragsgivare.   

Utöver det tillför Therese genom sitt engagemang, drivkraft och energi hos både ON och de projekt hon verkari att tryggt nå målet.  

Varmt välkommen till ON

2022-11-16

On Site

I vårt uppdrag i Marievik pågår nu renovering av kajen på ett smart och hållbart sätt. 

Tillsammans med miljökontoret på Stockholms Stad arbetade vi fram möjligheten för återbruk av betongen i befintlig kaj, samt armeringen återvinns. Det är så roligt när goda tankar och idéer omsättas i verkligt utförande och återbruk sker på riktigt. Vi är glad att vara med och projektleda utvecklingen av Marievik. 

Marievik utvecklas av AMF Fastigheter, Castellum, Klövern och JM. Läs mer på www.marievik.se 

2022-11-01

On Boarding

Vi är mycket glada att Annica Schröder börjar hos oss på heltid som Ekonomichef / HR.

Annica har varit med från dag ett på vår resa och har full koll både på våra siffror och oss. En person som bidrar mycket med sin kunskap och säkerställer god struktur och administrativ ordning. Utöver det så är Annica en On going person som ger och skapar energi och god stämning.

Varmt välkommen till oss!

2022-10-10

On Boarding

Under hösten har vi fått tillökning av inte mindre än tre nya kollegor, samtliga verkar i större Infrastruktur- och Stadsutvecklingsprojekt.

I vackra Marievik byggleder Adam Dobrowolski ett kajprojektet för beställarna AMFF, Castellum och Klövern, samt ett par projekt för Stockholms Stad. 

Nacka Kommun där växtkraften är stor finner ni John Henricson, där byggleder han projekt i både Nacka Strand och Bågvägen.

I Katarinaberget vid Slussen hittar ni Roland Alm som är med och byggleder den nya Bussterminalen som börjar ta form. 

Varmt välkomna till On !

2022-10-04

ON Going

I början på år 2022 tilldelades företaget NORDISKT TILLVÄXTCERTIFIKAT. Certifierade företag har byggt sin tillväxt på lönsam grund. Resan fortsätter med flera nya uppdrag och medarbetare.

2022-06-08

ON Boarding

ON Teamet förstärks med två nya medarbetare.

Vi är glada att kunna meddela att det nu är klart att John Henricson och Adam Dobrowolski, båda med gedigen erfarenhet från anläggnings- och infrastrukturprojekt börjar hos oss efter sommaren. Mer utförlig presentation kommer inom kort. 

2022-04-25

ON Going

ON får förtroendet av Nacka kommun att också besätta rollen som byggprojektledare i Nacka strand. Redan sedan tidigare är produktionsplanerare och byggledare i projektet resurssatt av ON. Vi känner stor glädje att få leda projektet och få ta ett helhetsansvar för vår uppdragsgivare i flera  management roller. Just nu är ON verksamma i Nacka kommun i fler än 15 olika stadsutvecklingsprojekt. 

2022-01-10

ON Boarding

Ann Wiberg, rådgivare och konsult med gedigen chefs- och ledarerfarenhet i såväl linje- som i projektorganisation och många år i företagsledningar är sedan årsskiftet en del av ON Managements företagsledning genom ett interimistiskt uppdrag som vVd. Hon har en bred erfarenhet från fastighetsbranschen och infrastrukturfrågor, där arbetet de senaste 30 åren har varit såväl fastighetsförvaltning, affärs-, verksamhets- och projektutveckling inkl. genomföranden med stort fokus på hållbarhet och värdeskapande stadsutveckling.

ON erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom anläggning och infrastruktur i byggprocessens alla skeden. Bolaget är i en uppbyggnadsfas med stark utveckling och är involverade i flera stora och viktiga stadsutvecklingprojekt. ­-” Anns kompetens och erfarenhet har vi på ON stor nytta av i den tillväxtfas som verksamheten befinner sig i, och jag är jätteglad att vi lyckats knyta henne till oss, säger Ola Larsson Vd på ON Management.

2022-01-04

ON Going

Stockholms Stad, Exploateringskontoret har tilldelat ON byggledningstjänsten av allmän platsmark i projekt Björnbodaskolan. Vi är glada över förtroendet och jag ser framemot att byggleda projektet, säger Daniel Kristersson. 

2021-12-05

ON Site

Efter en månad på ON kan jag, Yssra säga att den korta tiden har varit väldigt spännande, utmanande och inspirerande för mig både i projekten och i bolaget med alla duktiga kollegor här är.
Just nu sitter jag till exempel med att lösa projekteringsfrågor för Kajen i Marievik inför att den ska rivas och byggas om. Marieviks stadsutvecklingsprojekt är både stort och komplext, så det är mycket att sätta sig in i för mig.

En utmaning har också varit att byta min roll från konstruktion och gå mer till projekt-/ projekteringsledning, men samtidigt känns det jätteroligt, tryggt och säkert att hamna hos ON som ger mig utrymme att utvecklas i min takt och finns där för stöttning.

Dagarna liknar verkligen inte varandra och arbetsuppgifterna varierar. Som projekteringsledare på ON är det inte enbart projekteringen som gäller i projektet. Det kan vara olika frågor som dyker upp att lösa, allt från planering till utredning gällande andra områden i projektet. Jag lär mig något nytt hela tiden samtidigt som jag kan bidra med mina erfarenheter och kunskaper.

Ser fram emot min resa inom projektledning som nu har börjat hos ON, ett bolag som löpande växer på ett professionellt sätt med många kompetenta kollegor och spännande, utmanande stora projekt i Stockholmsregionen.

ON Track

Svensk Galopp och Bro Park anlitar ON i kommande projekt 2022.
Vi är glada och stolta över uppdraget och möjligheten att ta helhetsansvaret genom projektledning, kalkyl och byggledning säger VD Ola Larsson. 
Mer information kommer om uppdraget, stay on track med ON.

ON Site

Jag heter Rikard Ahlin och jobbar med projektledning, produktionsplanering och kalkyl här på ON.
Den här veckan får ni följa mig måndag - onsdag och fredag.

I dagsläget sitter jag som projektledare för utbyggnaden av Marievik i Liljeholmen. Det är ett spännande projekt som befinner sig i en fas med en antagen detaljplan som inte ännu hunnit vinna laga kraft. Man kan tro att det är en lugn period men här pågår det arbeten för fullt. Vi sitter för närvarande med ledningssamordning, planering och förbereder en kommande upphandling av en ny kaj.

Jag är oerhört glad över att arbeta på ON pga alla fina kollegor, jag skulle vilja skicka med ett stort tack till min kollega Pär Gustafsson som satte mig i kontakt med trädspecialisten @Örjan Stål på VLÖSAB som för närvarande hjälper oss ta fram ett PM om hur vi ska kunna rädda några fina rödekar här ute i Marievik.

ON Site 

Daniel Kristersson arbetar som projekt- och byggledare och är kontorschef i Uppsala. Här berättar han om ett av sina projekt.

Sista halvåret har varit en intensiv period med att säkerställa framdragning av VA-ledningar till nyproducerade bostäder i Bålsta. Jag har förmånen att byggleda detta projekt som varit och är utmanande på många sätt, inte minst tidslinjen. Vi är inte helt klara men vi har kommit förbi den mest kritiska perioden och jag reflekterar över hur bra samverkan varit mellan samtliga intressenter.

Jag vill uttrycka ett stort tack till MTB AB, BoKlok, Dynamo Fastigheter AB, NYAB och Håbo kommun för ett fantastiskt bra samarbete. Utan samverkan som satte grunden till ett så bra samarbete vore det inte möjligt.

Att jobba hos ON innebär en ständig utveckling i spännande och utmanade projekt. Vetskapen att vi har stor och bred erfarenhet ger trygghet att utvecklas både som individ och som företag.

ON Site

Hassan, projekt- och byggledare hos ON berättar om sin vardag.

Hos ON får jag varierande roller som inom produktionsplanering, byggledning och projektledning där jag tar med mig mina erfarenheter från tidigare projekt.
Sedan ett drygt halvår tillbaka är jag på projektet Bussterminal Katarinaberget där min roll är byggledare för betong med byggnation av den nya bussterminalen. Den blir en modern knutpunkt för att klara den framtida befolkningsökningen. Det ska b l a gjutas
25 000 m3 betong som vi på ON är med och byggleder. Projektet ska stå klart om ett par år framåt i tiden. Det är fantastiskt att få delta i ett så utvecklande projekt som skapar mervärden för människors framtida resande.

ON Site

Här på ON har vi en omväxlande och utvecklande tillvaro. Ingen dag är den andra lik och i uppdragen känns det verkligen att jag skapar nytta genom mina kunskaper och erfarenheter. Det, tillsammans med att jag ständigt också lär mig nytt, är några av anledningarna till att jag trivs så fantastiskt bra.Om ni undrar hur mina dagar kan se ut så är här en kort inblick från min förra arbetsvecka:

  • Veckan började med ett samordningsmöte tillsammans med FUT i Nacka.
  • På tisdagen var det byggmöte med SVEAB ute i Veddestaden som är ett av Nordr´s nya projekt.
  • Onsdagen fortsatte med ett platsbesök för ett kommande och mycket utmanande bergschakt åt Stockholms Stad.
  • På torsdagen var det dags för invigning och första spadtaget med Järfälla kommun och Nordr i Veddestaden.
  • Fredagens mötesdag avslutades med AW tillsammans med kollegorna på Stockholmskontoret med tillhörande musik-quiz. Självklart var jag med i det vinnande laget, eller…?

Låter det här som något för dig och kanske vill du bli en del av vårt team?
Skicka in en öppen ansökan under rubriken KARRIÄR

// Pär Gustafsson