ON Management AB

Nyheter

2023-06-05

ON Summer Camp 2023

Vi har fortsatt stark tillväxt genom nya och utökade uppdrag. Vi blir fler och fler kollegor. 

Det är fantastiskt roligt att vi nu har bredden att ta oss an uppdrag från början av detaljplanearbetet och genomföra planen när den vunnit laga kraft.  Förra veckoslutet begav vi oss ut i skärgården, närmare bestämt till Landsort för att utvecklas tillsammans och lära känna varandra ännu bättre. 

Det är en förmån att gå till arbetet varje morgon, att tillsammans med fantastiska kollegor vara med och forma morgondagens samhälls- och stadsutveckling, säger VD Ola Larsson

2023-05-26

ON Boarding!

Vi hälsar Madelene Olson varmt välkomna till oss!

Madelene har sin bakgrund inom projektledning med inriktning kommersiella fastigheter och om- och tillbyggnationer. Med sitt driv och engagemang tillsammans med lång erfarenhet hanterar Madelene både projektgrupper och verksamheter med ett bra bemötande och stor förståelse genom god kommunikation. Det gör att hon tryggt leder projekten från start till mål och uppfyller uppdragsgivarens vision. 

2023-05-16

ON Going!

Vi är idag lite extra glada och stolta att för andra året i rad erhålla Nordiskt tillväxtcertifikat av UC. Det är glädjande att vi genom 100 % organisk tillväxt och verkligen bra insatser från alla kollegor på On återigen får denna utmärkelse. Det är mina kollegor som verkligen ska hylla, säger Vd Ola Larsson 

2023-05-15

ON Site !

I Marievik är det full produktion som pågår med att bygga den nya kajen och promenadstråket. Armering- och gjutningsarbeten står på den dagliga agendan samtidigt som anslutande lednignsarbeten pågår. Projektet har så här långt minskat co2 avtrycket med 78,5 ton främst genom återbruk och därmed minskade transporter säger projektledaren Rikard Ahlin.  Byggherre är AMF Fastigheter och Klövern. 

2023-04-09

ON Going!

Marieviks detaljplan  har nu vunnit laga kraft och omvandlingen till en mer levande, trygg och atraktiv plats kan påbörjas. Vi är mycket glada för det förtroendet som vi fått av fastighetsägarna AMF Fastigheter, Klövern och JM att projektleda allmän platsmark samt kaj och havsbad. 

Det är roligt när On kan hjälpa och erbjuda de rersurser som projektet fodrar. Vi har nu rollerna projektchef, projektledare, projekteringsledare, kalkyl och byggledning i detta projekt vilket gör att vi på bästa sätt kan hjälpa vår uppdragsgivare. Det skapar stort engagemang och visar på en stor del av bredden kompetens vi bestitter som ger trygghet åt projektet, säger VD Ola Larsson.

2023-03-26

ON Top!

är en serie frukost- och lunchseminarium som On kommer bjuda in till med start den 23:e maj. Först ut är Fastighetsrätt i plangenomförande. 

Föreläsare är vår superduo Therese Bylund och Anna Zidén som kommer dela med sig och ge ökad insikt inom området. 

Mer info om programmet och efterföljande seminarier kommer inom kort att läggas upp här på vår hemsida. Håll utkik!

2023-03-09

ON Boarding!

Den 3:e april välkomnar vi Anna Zidén till oss. 

Anna är utbildad fastighetsjurist och "uppfostrad" av ingenjörer. Karriären tog sin början på Lantmäteriet som förättningslantmätare och jurist, för att sedan arbeta som projektledare hos Botkyrka Kommun. 

De senaste åren har Anna haft uppdrag på Förbifarten Stockholm avseende markfrågor, skadeståndsärenden, planärenden mm. 

Vi är mycket glada att Anna valde On och kommer med sin bakgrund och erfarenhet stärka vår avdelning inom stadsutveckling och samhällsbyggnad. 

2023-03-03

ON Going!

Stadsutveckling- och samhällsbyggnadsprojekt kräver hårt arbete och uthålligheten att fullfölja samt lite tålamod. Planering, struktur, proaktivt arbete genom glädje är några av de drivkrafter som vi har med oss för att nå målen i de projekt vi leder.

Friskvård ligger oss varmt om hjärtat och är en del av god arbetsmiljö. I helgen representerades On i Vasloppets öppna spår 90 km och 45 km. Åkarna visade uthållighet och karaktär att fullfölja det som påbörjats, bra jobbat!

2023-03-03

On Site !

Vi går idag in i årets första vårmånad och i vackra Marievik firar vi det med att påbörja uppbyggnaden av den nya kajen. 

Rivning och pålningsarbeten är nu klart och har följt tidplanen, engagemanget och ivern med att starta upp betongarbeten är stort. 

Följ projektet på Marievik.se 

2023-02-23

On Going!

Idag tar Rikard Ahlin hos On över som projektledare för genomförandet av Orminge Centrums Stadsutveckling. Vi är mycket glada över det fortsatta förtroende som Nacka Kommun ger oss och ser med spänning framemot att följa detta projekt. Stort lycka till Rikard! 

Kollegorna på On!

2023-02-12

ON 3 år!

Tack alla kunder och branschpartners som kom i torsdags när ON firade i nya lokaler i Marievik.          Det blev en mycket trevlig och berikande kväll med mingel och föredrag av både AMF Fastigheter och Bonava. 

Vi passade också på att lansera vårt nya mötes- och kunskapsforum ON Top, en serie träffar om branschens viktigare knäckfrågor, mer info kommer. 

Vi finns på Årstaängsvägen 11, på plan 8 med en strålande utsikt över Liljeholmen och Årstaviken. 

Välkomna hem till oss!

2023-02-05

On Going!

Vi gläds åt nytt uppdrag som biträdande byggprojektledare i Träkvista Torg för Ekerö Kommun. Lycka till Pär Gustafsson, ska bli roligt att följa dig i detta projekt. 

2023-02-02

On Going!

Idag är vi extra stolta på On Management! Vi är nu registrerade på topplistan som ett av länets högst rekommenderade företag hos Sveriges Företag. Tveka inte att kontakta oss om du behöver en pålitlig partner för era Stadsutveckling- och samhällsbyggnadsprojekt. Under fliken projekt kan du läsa mer om vad vi gör. 

2023-01-16

On Going!

Idag stiger vi in hos Haninge Kommun som är en ny uppdragsgivare.

Therese Bylund ska förstärka enheten, mark- och exploatering.

Genom Therese långa erfarenhet av b l a MEX uppdrag vet vi och säkerställer att vi har rätt resurs på rätt plats. 

Det ska blir roligt och fantastiskt spännande att följa Therese och lyckönskar dig i uppdraget! 

 

2023-01-06

Moving ON!

På måndag den 9:e januari öppnar vi dörrarna till vårt nya kontor.

Årstaängsvägen 11 är vår nya adress i Marievik där vi kommer att fortsätta skapa engagemang, utveckla kompetens och skapa trygghet för våra uppdragsgivare. Att komma hem till oss på ON innebär just de ovan nämnda delarna och att skapa en plats där man vill mötas. 

I vår publika yta kommer vi att ge tillfällen till frukostträffar, föreläsningar och kurser under 2023 och framåt. Håll utkik efter när vi delar med oss av dessa tillfällen. Vi tror på att gemensamt skapa innovativa förbättringar inom samhällsbyggnad och stadsutveckling. 

Varmt välkomna hem till ON

2022-12-29

On fokus 2023

 

Kära kunder, affärspartners och kollegor, 

Det är dags att runda av 2022 och med det en reflektion över ett händelserikt år. 

Ett år som varit roligt, fantastiskt, utvecklande men också omtumlande. Roligt att vi fått ökat förtroende av er kunder som gett oss möjligheten att växa med nya uppdrag och därmed har vi blivit fler. Fantastiskt att få möjligheten att projektleda och påverka samhällsbyggnads- och stadsutvecklingsprojekt i regionen. 

Utvecklande att vi skapat innovativa förbättringar för övergripande produktionsplanering och samverkansledning. Vi har vuxit genom fler kollegor och därmed breddat vår kunskap. Det gör att vi kan gå in i tidiga skeden genom en fördjupad exploateringskunskap, detaljplanearbete och fastighetsbildning. Vi har idag den tekniska och juridiska kunskapen hos On, att leda samhällsbyggnads- och stadsutvecklingsprojekt från början till slut, det är vi stolta över.

Omtumlande och ofattbart har vi under 2022 bevittnat en stormakts invasion gentemot sitt grannland, brödraland. Oförståndet, grymheten och den omänsklighet som det innebär för civilbefolkningen är svår att föreställa sig. Vi är väl medvetna om den lågkonjunktur som vi nu hamnat i, den energikris som många lider av både företag och vissa på ett personligt plan.

2023 kommer vi fortsätta att vara On tillsammans med er, att vara medvetna om omvärlden men att fortsätta se och skapa möjligheter. Vi ska fortsätta vara innovativa, engagerade och tillsammans utvecklas med våra kunder, affärspartners och kollegor. Från den 9:e januari kommer vi att sitta i för oss nya lokaler och fortfarande i vackra Marievik på Årstaängsvägen 11. En lokal som kommer att ge möjlighet för vår personal att trivas och växa men också för er att komma till frukostseminarier, kurser och föreläsningar. Där ska vi bygga och skapa en dynamisk energi för att fortsätta vår utveckling och resa. 

Ola Larsson Vd på On Management AB

2022-12-20

On Caring

Vår julklapp men också samhällsansvar är att bidra till en bättre vardag för de som är vår framtid, barnen. 

2022-11-18

On Boarding

Vi har det stora nöjet att presentera Therese Bylund! 

Therese tillför ON stor erfarenhet inom samhällsbyggnad med kvalifikationer inom b la  fastighetsbildning- och exploateringsfrågor kopplade till Stadsutveckling. Therese erfarenhet inom  kommunal, statlig och privat fastighetssektor bidrar till att ON får en heltäckande leverans till sina uppdragsgivare.   

Utöver det tillför Therese engagemang, drivkraft och energi hos både ON och de projekt hon verkar i. Hon kommer starkt bidra att vi tillsammans tryggt kan nå målen.  

Varmt välkommen till ON

2022-11-16

On Site

I vårt uppdrag i Marievik pågår nu renovering av kajen på ett smart och hållbart sätt. 

Tillsammans med miljökontoret på Stockholms Stad arbetade vi fram möjligheten för återbruk av betongen i befintlig kaj, samt armeringen återvinns. Det är så roligt när goda tankar och idéer omsättas i verkligt utförande och återbruk sker på riktigt. Vi är glad att vara med och projektleda utvecklingen av Marievik. 

Marievik utvecklas av AMF Fastigheter, Castellum, Klövern och JM. Läs mer på www.marievik.se 

2022-11-01

On Boarding

Vi är mycket glada att Annica Schröder börjar hos oss på heltid som Ekonomichef / HR.

Annica har varit med från dag ett på vår resa och har full koll både på våra siffror och oss. En person som bidrar mycket med sin kunskap och säkerställer god struktur och administrativ ordning. Utöver det så är Annica en On going person som ger och skapar energi och god stämning.

Varmt välkommen till oss!

2022-10-10

On Boarding

Under hösten har vi fått tillökning av inte mindre än tre nya kollegor, samtliga verkar i större Infrastruktur- och Stadsutvecklingsprojekt.

I vackra Marievik byggleder Adam Dobrowolski ett kajprojektet för beställarna AMFF, Castellum och Klövern, samt ett par projekt för Stockholms Stad. 

Nacka Kommun där växtkraften är stor finner ni John Henricson, där byggleder han projekt i både Nacka Strand och Bågvägen.

I Katarinaberget vid Slussen hittar ni Roland Alm som är med och byggleder den nya Bussterminalen som börjar ta form. 

Varmt välkomna till On !

2022-10-04

ON Going

I början på år 2022 tilldelades företaget NORDISKT TILLVÄXTCERTIFIKAT. Certifierade företag har byggt sin tillväxt på lönsam grund. Resan fortsätter med flera nya uppdrag och medarbetare.

2022-06-08

ON Boarding

ON Teamet förstärks med två nya medarbetare.

Vi är glada att kunna meddela att det nu är klart att John Henricson och Adam Dobrowolski, båda med gedigen erfarenhet från anläggnings- och infrastrukturprojekt börjar hos oss efter sommaren. Mer utförlig presentation kommer inom kort. 

2022-04-25

ON Going

ON får förtroendet av Nacka kommun att också besätta rollen som byggprojektledare i Nacka strand. Redan sedan tidigare är produktionsplanerare och byggledare i projektet resurssatt av ON. Vi känner stor glädje att få leda projektet och få ta ett helhetsansvar för vår uppdragsgivare i flera  management roller. Just nu är ON verksamma i Nacka kommun i fler än 15 olika stadsutvecklingsprojekt. 

2022-01-10

ON Boarding

Ann Wiberg, rådgivare och konsult med gedigen chefs- och ledarerfarenhet i såväl linje- som i projektorganisation och många år i företagsledningar är sedan årsskiftet en del av ON Managements företagsledning genom ett interimistiskt uppdrag som vVd. Hon har en bred erfarenhet från fastighetsbranschen och infrastrukturfrågor, där arbetet de senaste 30 åren har varit såväl fastighetsförvaltning, affärs-, verksamhets- och projektutveckling inkl. genomföranden med stort fokus på hållbarhet och värdeskapande stadsutveckling.

ON erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom anläggning och infrastruktur i byggprocessens alla skeden. Bolaget är i en uppbyggnadsfas med stark utveckling och är involverade i flera stora och viktiga stadsutvecklingprojekt. ­-” Anns kompetens och erfarenhet har vi på ON stor nytta av i den tillväxtfas som verksamheten befinner sig i, och jag är jätteglad att vi lyckats knyta henne till oss, säger Ola Larsson Vd på ON Management.

2022-01-04

ON Going

Stockholms Stad, Exploateringskontoret har tilldelat ON byggledningstjänsten av allmän platsmark i projekt Björnbodaskolan. Vi är glada över förtroendet och jag ser framemot att byggleda projektet, säger Daniel Kristersson. 

2021-12-05

ON Site

Efter en månad på ON kan jag, Yssra säga att den korta tiden har varit väldigt spännande, utmanande och inspirerande för mig både i projekten och i bolaget med alla duktiga kollegor här är.
Just nu sitter jag till exempel med att lösa projekteringsfrågor för Kajen i Marievik inför att den ska rivas och byggas om. Marieviks stadsutvecklingsprojekt är både stort och komplext, så det är mycket att sätta sig in i för mig.

En utmaning har också varit att byta min roll från konstruktion och gå mer till projekt-/ projekteringsledning, men samtidigt känns det jätteroligt, tryggt och säkert att hamna hos ON som ger mig utrymme att utvecklas i min takt och finns där för stöttning.

Dagarna liknar verkligen inte varandra och arbetsuppgifterna varierar. Som projekteringsledare på ON är det inte enbart projekteringen som gäller i projektet. Det kan vara olika frågor som dyker upp att lösa, allt från planering till utredning gällande andra områden i projektet. Jag lär mig något nytt hela tiden samtidigt som jag kan bidra med mina erfarenheter och kunskaper.

Ser fram emot min resa inom projektledning som nu har börjat hos ON, ett bolag som löpande växer på ett professionellt sätt med många kompetenta kollegor och spännande, utmanande stora projekt i Stockholmsregionen.

ON Track

Svensk Galopp och Bro Park anlitar ON i kommande projekt 2022.
Vi är glada och stolta över uppdraget och möjligheten att ta helhetsansvaret genom projektledning, kalkyl och byggledning säger VD Ola Larsson. 
Mer information kommer om uppdraget, stay on track med ON.

ON Site

Jag heter Rikard Ahlin och jobbar med projektledning, produktionsplanering och kalkyl här på ON.
Den här veckan får ni följa mig måndag - onsdag och fredag.

I dagsläget sitter jag som projektledare för utbyggnaden av Marievik i Liljeholmen. Det är ett spännande projekt som befinner sig i en fas med en antagen detaljplan som inte ännu hunnit vinna laga kraft. Man kan tro att det är en lugn period men här pågår det arbeten för fullt. Vi sitter för närvarande med ledningssamordning, planering och förbereder en kommande upphandling av en ny kaj.

Jag är oerhört glad över att arbeta på ON pga alla fina kollegor, jag skulle vilja skicka med ett stort tack till min kollega Pär Gustafsson som satte mig i kontakt med trädspecialisten @Örjan Stål på VLÖSAB som för närvarande hjälper oss ta fram ett PM om hur vi ska kunna rädda några fina rödekar här ute i Marievik.

ON Site 

Daniel Kristersson arbetar som projekt- och byggledare och är kontorschef i Uppsala. Här berättar han om ett av sina projekt.

Sista halvåret har varit en intensiv period med att säkerställa framdragning av VA-ledningar till nyproducerade bostäder i Bålsta. Jag har förmånen att byggleda detta projekt som varit och är utmanande på många sätt, inte minst tidslinjen. Vi är inte helt klara men vi har kommit förbi den mest kritiska perioden och jag reflekterar över hur bra samverkan varit mellan samtliga intressenter.

Jag vill uttrycka ett stort tack till MTB AB, BoKlok, Dynamo Fastigheter AB, NYAB och Håbo kommun för ett fantastiskt bra samarbete. Utan samverkan som satte grunden till ett så bra samarbete vore det inte möjligt.

Att jobba hos ON innebär en ständig utveckling i spännande och utmanade projekt. Vetskapen att vi har stor och bred erfarenhet ger trygghet att utvecklas både som individ och som företag.

ON Site

Hassan, projekt- och byggledare hos ON berättar om sin vardag.

Hos ON får jag varierande roller som inom produktionsplanering, byggledning och projektledning där jag tar med mig mina erfarenheter från tidigare projekt.
Sedan ett drygt halvår tillbaka är jag på projektet Bussterminal Katarinaberget där min roll är byggledare för betong med byggnation av den nya bussterminalen. Den blir en modern knutpunkt för att klara den framtida befolkningsökningen. Det ska b l a gjutas
25 000 m3 betong som vi på ON är med och byggleder. Projektet ska stå klart om ett par år framåt i tiden. Det är fantastiskt att få delta i ett så utvecklande projekt som skapar mervärden för människors framtida resande.

ON Site

Här på ON har vi en omväxlande och utvecklande tillvaro. Ingen dag är den andra lik och i uppdragen känns det verkligen att jag skapar nytta genom mina kunskaper och erfarenheter. Det, tillsammans med att jag ständigt också lär mig nytt, är några av anledningarna till att jag trivs så fantastiskt bra.Om ni undrar hur mina dagar kan se ut så är här en kort inblick från min förra arbetsvecka:

  • Veckan började med ett samordningsmöte tillsammans med FUT i Nacka.
  • På tisdagen var det byggmöte med SVEAB ute i Veddestaden som är ett av Nordr´s nya projekt.
  • Onsdagen fortsatte med ett platsbesök för ett kommande och mycket utmanande bergschakt åt Stockholms Stad.
  • På torsdagen var det dags för invigning och första spadtaget med Järfälla kommun och Nordr i Veddestaden.
  • Fredagens mötesdag avslutades med AW tillsammans med kollegorna på Stockholmskontoret med tillhörande musik-quiz. Självklart var jag med i det vinnande laget, eller…?

Låter det här som något för dig och kanske vill du bli en del av vårt team?
Skicka in en öppen ansökan under rubriken KARRIÄR

// Pär Gustafsson