ON Management AB

Om oss

ON är den engagerade konsulten inom

samhällsbyggnad 

Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster med en helhetssyn i alla skeden inom samhällsbyggnad- och stadsutvecklingsprojekt.

Med vår kompetens och lösningsorienterade sätt, kan våra kunder och samarbetspartners tryggt nå sina mål och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle.

Idag finns och verkar vi i två stora expansiva regioner, Stockholm och Uppsala.

Vilka är vi?

      Therese Bylund       

               vVD                        PROJEKTLEDNING SAMHÄLLSBYGGNAD FASTIGHETSBILDNING

Therese har bred erfarenhet inom samhällsbyggnad och har varit verksam som konsult, såväl som bolagslantmätare i byggbolag och markstrateg inom kommun och statliga uppdrag. Therese har även arbetat som lantmätare i Lantmäteriet

Annica Schröder 

Ekonomichef / HR

Annica har bred erfarenhet från ekonomiredovisning av företag i många branscher. Sedan hon började sitt uppdrag på ON, har hon främst arbetat med verksamhetsutveckling och ekonomifrågor för att bolaget och dess medarbetare ska kunna skapa framgång i våra uppdragsgivares projekt.

Daniel Kristersson

Regionchef Uppsala
Byggledning, Projekteringsledning, Produktionsplanering, KA

Daniel har en bred erfarenhet av anläggnings- och infrastrukturfrågor efter att ha arbetat mer än 10 år i olika ledande roller i mark- och anläggningsprojekt. 

Dennis Candetoft

Projektledning, Byggledning, KA

Dennis har en gedigen erfarenhet och kompetens från mer än 20 år i bygg- och anläggningsbranschen med ledarroller i olika projekt för entreprenadbolag.  

Adam Dobrowolski

Byggledning produktionsplanering 

Adam är civilingenjör med stor kompetens inom komplexa anläggnings- och betongentreprenader. Han har  mer än 14 års erfarenhet från arbete i anläggnings- och infrastrukturprojekt både i Polen och Sverige.

Ola Larsson

VD
Projekt-, Bygg- och Produktionsplanering, Kalkyl

Ola har en bred kompetens med gedigen chefs- och ledarerfarenhet i såväl linje- som i projektorganisation inom fastighets-, anläggnings- och infrastrukturbranschen.

Marlene Olson

projektledning, affärsutveckling 

Mer information kommer

Rikard Ahlin

Regionchef Stockholm
Byggprojektledning, Byggledning, Kalkyl, Produktionsplanering

Rikard har en bred erfarenhet av anläggnings- och infrastrukturfrågor genom att ha arbetat nästan 10 år i entreprenadbranschen i olika styrande och ledande roller i flera avancerade mark- och anläggningsprojekt.

Anna Zidén

Projektledning Samhällsbyggnad Fastighetsbildning
Jurist  

Anna är utbildad fastighetsjurist med stor erfarenhet som förättningslantmätare och jurist inom markfrågor, skadestånds- och planärenden samt projektledning från exploateringskontor.

Jack

Säkerhet och Moodmanaging 

Jack har en bred erfarenhet av människor och bevakningsfrågor. Sedan han började sitt uppdrag på ON, har han bl.a arbetat med att skydda Stockholmskontoret och dess medarbetare samt medverkat till att skapa god stämning på bolaget.

John Henricson 

Byggledning produktionsplanering
 

John har gedigen erfarenhet från bygg- anläggningsprojekt från både entreprenadföretag och konsultsidan. Inom ON har han uppdrag som byggledare i ett antal av våra pågående uppdrag inom Nacka kommun

Roland Alm
Byggledning Produktionsplanering

Roland har lång erfarenhet med bred kompetens efter att ha medverkat i och drivit ett stort antal anläggnings- och infrastrukturprojekt under sitt 30 åriga yrkesliv i byggbranschen som bl.a arbetsledare, projektledare och byggledare. Han har verkat såväl i entreprenadbolag som konsultbolag. Inom ON har han uppdrag som byggledare för Projekt Slussen och dess nya bussterminal.