Projekt "Område W" i sydöstra Lännersta avser att bygga ut kommunalt vatten och avlopp samt rusta upp och höja standarden för vägar och allmänna ytor. Nacka Kommun har tilldelat ON att produktionsplanera detta uppdrag. Inget startdatum är satt per i dag. 


Läs mer om projektet här.