ON Management AB

Kontrollansvarig för ny byggnad

Futurumskolan i Håbo kommun
ON Management bistår Håbo kommun genom att vara kontrollansvarig för ny skolbyggnad enligt PBL. Inom region Uppsala har ON Management flera medarbetare med KA behörighet. Våra certifierade kontrollansvariga har betydande erfarenhet av kvalitetssäkring.

Håbo Kommun har beslutat att riva och ersätta en äldre och mögelskadad paviljongdel till Futurumskolan med ny lämplig byggnad. Den nya byggnaden är mer anpassad för verksamhetens behov, placeras på samma plats och gestaltas för att passa in i befintlig omgivning. Genom att vara en aktiv part genom hela byggprocessen, från projektering till överlämnande medverkar vi till att projektet uppfyller kraven och säkerställer kvalitet.