ON Management AB

Marievik

Marievik är ett stort stadsutvecklingsområde på Liljeholmskajen, precis söder om söder

ON Management har helhetsuppdraget att bistå fem av Sveriges mest innovativa fastighetsbolag, som tillsammans med Stockholm Stad har arbetat fram en detaljplan för både nya bostäder och arbetsplatser. Vi projektleder genomförandet av allmän platsmark och infrastruktursfrågor för fastighetsägarna AMF, JM, Castellum, Newsec och Klövern inkl. ombyggnad av kajen för att öppna upp och skapa fler sociala platser där människor kan koppla av och umgås tillvaratas på bästa sätt.

En av Marieviks främsta kvaliteter är kajpromenaden, som är ett omtyckt promenadstråk med närheten till vattnet och vyerna över Årstaviken. Området ska genomgå en förvandling till mer levande gator och grönområden med parker att vistas i, ett nytt kajstråk med hamnbad att njuta av. Under 2022 och 2023 avses delar av kajen rivas och byggas upp i nytt förbättrat utförande.