ON Management AB

Slussen - Bussterminal

Nya Slussen ska bli en smidig och flexibel knutpunkt i kollektivtrafiken. 

ON Management har i uppdrag att bistå Stockholm stad genom att byggleda genomförandet av Bussterminalen i Katarinaberget, med sina många entréer och anslutningar, vilka är en central del av lösningen. När tunnelbanan byggts ut till Nacka kommer Slussens bussterminal främst att användas av Värmdöbussarna och ett mindre antal bussar från Nacka.

Vi byggleder med erfarna och kunniga byggledare inom mark- och anläggningsprojekt, där vår expertis inom grundläggning och Betongklass 1 i allra högsta grad bidrar till en effektiv produktion. Under 2022 handlar det bl.a om att borra hål i Katarinaberget för omkring 30000 bultar i hela anläggningen, för att kunna sätta upp ett membran, som innertaket ska fästas i. Förberedande markarbeten och pålningsarbeten utförs bl.a utanför Lokattens trappa.