Projektet ligger i norra Boo och syftet är att förbättra miljön genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, samt att möjliggöra utbyggnad av permanentbostäder på befintliga tomter. Kommunen blir huvudman för områdets vägar.


Läs mer om projektet här