Brandbottnen 

En ny mindre park ska uppföras på en befintlig grusyta där både lekutrustning och parkutrustning ska anläggas samt ny belysning. I samma projekt ska även ett gatustråk återställas i samband med att Wallenstam börjar bli färdiga med sitt flerbostadshus för 84 bostäder.

Bänkskåpet 

Ett befintligt parkstråk och lekplats ska rustas upp. Längs parkstråket ska mindre åtgärder göras såsom ny belysning, planteringar, parkmöbler m.m.

 

ON Management har fått uppdraget att byggleda båda projekten som är belägna i Bandhagen och klassas som grönkompensationsprojekt.

Läs mer om projektet här


Färdigt: Våren 2022