Stockholms Stad växer och i stadsutvecklingsområdet Blackebergsvägen har vi blivit upphandlade för byggledningen av Etapp 1. 

Vårt uppdrag består i att i tidigt skede arbeta med skedesindelning och huvudtidplan samt att bistå med vår expertis i genomförandefrågor. Utmaningarna ligger i att verka för att komplex om- och nybyggnation av allmän platsmark samt ledningsförläggningar ska utföras i samförstånd med de boende, tunnelbanans station samt övriga intressenter som berörs.

Vi är mycket glada att få vara en del av detta spännande och utmanande projekt.


”Att få vara en del av att hitta och samverka för att svåra tekniska lösningar ska kunna realiseras är så otroligt utvecklande”

Ola Larsson, Byggledning


Läs mer om projektet här