Ett särskilt boende för äldre med cirka 60 bostäder planeras i Hasseludden, norra Boo. Byggnaden föreslås få fasader av trä och tak med sedumväxter s.k. "grönt tak".


Läs mer om projektet här

Kontaktperson Daniel Kristersson
Mobiltelefon: 070 583 16 64
Epost: daniel.kristersson@onmanagement.se