Planförslaget möjliggör för service och cirka 110 nya bostäder i fyra nya punkthus i 8-9 våningar med den översta våningen indragen. Husen sammankopplas med en sockelvåningsbyggnad mellan husen, med lokaler och entréer utmed Jarlabergsvägen. Mötesplatser såsom torg förstärks inom området och Jarlabergsvägen omvandlas till en mer levande stadsgata. ON är med och hjälper till med produktionsplaneringen för att få en enkel resa under produktionsfas.


Läs mer om projektet här