Stockholms Stad växer och i planarbetet med Magelungens Strand har ON fått
möjligheten, att i tidigt skede, hjälpa till med tekniska genomförandefrågor och samverkan med angränsande projekt. Det innefattar även tidsplanering och skedesindelning för framtida byggnation av allmän platsmark.

Stockholms Stad har handlat upp byggledningen av oss i detta komplexa projekt som nu befinner sig i skedet projektering - systemhandling. 

Vi är glada och stolta över att få vara en del av detta projekt och att få bidra med vår kunskap till att lösa de frågeställningar som dyker upp.


”Att få vara med tidigt och påverka framtida genomförande av allmän platsmark ger så otroligt mycket insikter och lösningar som genomförandet kommer att skörda frukten av”

Ola Larsson, Byggledning


Läs mer om projektet här