Trädplantering Stockholms Stad

Vi är mycket tacksamma att få vara en del i Marbits verksamhet med att rusta upp Stockholms stads träd. Stockholms Stad har ca 40.000st träd och varje år skadas ca 1% av trädbeståndet i någon form. De kan bli påkörda eller skadade av annan åverkan, bli sjuka eller helt enkelt inte trivas på platsen de står på. Därför pågår ett kontinuerligt arbete som ON Management leder för att förbättra trädmiljön och plantera nya träd i Stockholm Stad. Vi planerar, samordnar och utför genom Marbit AB flera hundra nya växtjordar och planteringar under den kalla tiden på året  Övriga tiden på året tar vi hand om de senaste årens trädplanteringar med tillsyn, bevattning, skötsel och ser till att de trivs.


”Att vara med att förbättra och föryngra Stockholms stads träd och växter är verkligen en förmån. Det kommer skapa trivsel och kvalitéer för invånarna och samtidigt förbättra storstadens luftkvalitéer under lång tid framöver. Det är fantastiskt när man tänker på det!"

Henrik Lindgren, Uppdragsledare


Läs mer om projekten här


Kontaktperson Henrik Lindgren

Mobiltelefon: 073 068 92 86

Epost:  henrik.lindgren@onmanagement.se