Marievik är ett område som är vackert beläget vid vattnet på Liljeholmskajen och med staden runt hörnet.
Fem av Sveriges mest innovativa fastighetsbolag tillsammans med Stockholms Stad har tillsammans arbetat fram detaljplanen som nu är antagen.
ON Management har fått uppdraget att projektleda genomförandet av allmän platsmark för fastighetsägarna  AMF, JM, Castellum, Newsec och Klövern. Området kommer att genomgå en förvandling till levande gator och grönområden med parker att vistas i, ett nytt kajstråk med hamnbad att njuta av. Här skapar man platsen för både bostäder och arbetsplatser, en fantastisk plats för alla. 

Läs mer om projektet här