Nacka Strand utvecklas till en mer blandad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service med en tydlig egen karaktär. Totalt cirka 1 800 nya bostäder ska kunna tillkomma. Parker, torg och gator byggs om och fler ytor för lek skapas. När fler grannar flyttar in behövs nya lösningar för båt- och busstrafik, hantering av dagvatten och parkering. Nacka strand blir en del av Nacka stad, en kort promenad från tunnelbanans nya station Nacka.

ON är med och hjälper till i detta projekt avseende produktionsplaneringen i utvecklingen av Nacka Strand.


Läs mer om projektet
här