Nordr Eiendom utvecklar en ny central del i Solna – Södra Hagalund. Ett spännande projekt som präglas av en komplex exploatering i förtätat område där flera stora intressenter behöver samverka. 


Vi är glada och stolta att få bidra med vår expertis inom infrastruktur i detta Stadsbyggnadsprojekt. Vår uppgift är att samordna och planera genomförandefrågor i tidigt skede och hjälpa till att hitta de tekniska lösningarna för infrastruktur- och anläggningsfrågor. Bergschakten är en central del där samverkan med nya tunnelbanestationen är en av de spännande utmaningarna vi arbetar med.


Övriga områden vi hjälper Nordr med är kalkyl- och kostnadsbedömningar i tidiga skeden. På så sätt bildar man sig en bra och säker uppfattning av mark- och anläggningskostnader så tidigt som möjligt. PM i genomförandefrågor och miljöprogram är andra delar vi också bistår dem med.


”Att få se hur samverkan mellan parter skapar förutsättningar för att lyckas ta visioner till tydliga mål och vägen dit är fantastisk att få vara en del av”

Ola Larsson, Uppdragsledare


Läs mer om projektet här