Vi har fått förtroendet av Stockholms Stad att byggleda anläggandet av ny lekplats vid Olovslunds station. ON bidrar även med projektstöd och skedesplanering 
Den nya lekplatsen är en direkt kompensation för de bostäder som ska byggas på befintlig lekplats.

Arbetet inkluderar att justera omkringliggande allmän platsmark så att det blir en bra förändring i området med den nya exploateringen och den nya lekplatsen. En viktig del i projektet är att skapa en säker trafiklösning vid entrén till lekplatsen vid Skaldevägen.
I vårt uppdrag ingår även att bistå Stockholms Stad med framtagande av komplett förfrågningsunderlag.


Läs mer om projektet här.