Anpassning av befintlig väg med upphöjning och hastighetssäkringar samt ny in- och utfart till en helt ny grundskola.

Syfte är att man på ett säkert sätt ska kunna hämta och lämna barnen i anslutning till skolan. Projektet ska vara färdigt inför skolstart hösten 2021 och ställer höga krav på TA-planeringen för att garantera säkerheten mot tredje man under tiden arbetet pågår. Fastighetsbolaget Stenvalvet uppför skolan åt Jensen Education där första spadtaget togs i juni 2020. 

ON Management har fått uppdraget att vara produktionsplanerare åt Nacka kommun. 


Läs mer om projektet här