Kvarteret Siljan är ett nytt kvarter med bostäder som planeras att byggas utmed Tavelsjövägens södra sida i Årsta.

Tavelsjövägen är en 280 m lång återvändsgata som ansluter till Svärdlångsvägen/Årstavägen. Utmed gatans norra sida ligger idag flera bostadskvarter och på den södra sidan är det mestadels naturområden med träd.
Den befintliga gatan har en högsta tillåten hastighet på 30 km/tim och består av 6.0 m bred körbana med en ca 5 m bred tvärställd parkering på den södra sidan.
På den norra sidan är det en ca 1.5 m bred gångbana utmed grönytan som omger byggnaderna.
Den nya gatan får en 5.5 m bred körbana med en 2.0 m bred längdsparkering och en gångbana på 2.5 m utmed de nya planerade kvarteren på södra sidan.

Läs mer om projektet här

ON Management har fått förtroendet att ansvara för byggledning av entreprenaden.