Området Sydöstra Boo byggs ut med kommunalt vatten och avlopp. Totalt 450-550 nya bostäder ska bli möjliga att bygga. Plats för skola, idrott och rekreation. En ny trafikplats och förbättrad kollektivtrafik ingår också i målen. I detta projekt är ON med och hjälper till med produktionsplaneringen i tidigt skede.

Läs mer om projektet här