I detta uppdrag hjälper vi vår kund Vacse med rådgivande konsultation inom mark- och grundläggning.