I detta uppdrag hjälper vi vår kund Vacse med rådgivande konsultation inom mark- och grundläggning.


Kontaktperson: Ola Larsson

Mobiltelefon: 073 808 92 86

E-post: ola.larsson@onmanagement.se