ON har tilldelats uppdraget Tanklocket som byggledare under detaljprojektering och utförandeskedet för Stockholms Stad.
Vi kommer initierande att bistå exploateringskontoret med produktions- och logistikplanering för projektet.


Läs mer om projektet här.