Världsarvet Birka


Birka och Hovgården som ligger på Björkö och Adelsö i Mälaren, är ett unikt, komplett och oförstört exempel på en vikingatida handelsstad från tiden 700 – 900 e. Kr. Birka skrevs in på Unescos världsarvslista år 1993. Det är endast några få procent av fornlämningarna som är utgrävda på Birka så mycket av vår historia ligger ännu dold. I år kommer endast en grupp geologer att genomföra en liten utgrävning men i övrigt sker inga utgrävningar.

ON hjälper vår uppdragsgivare att med största varsamhet och minsta möjliga åverkan bevara Birka i det skick det är.


Läs mer om projekten här


Kontaktperson Henrik Lindgren

Mobiltelefon: 073 068 92 86

Epost:  henrik.lindgren@onmanagement.se