Anläggning och grundläggning

Inom grundläggningen finns det flera olika tekniker och valet av rätt teknik är inte alltid självklart. Stål- och betongpålning, spontning, jetgrouting, KC-pelare och masstabilisering. Teknikerna är många och alla har sina fördelar.
Vi arbetar med prissatta risk- och möjlighetsanalyser, tar fram kalkyler och skedesplaner för att ge projektet de bästa förutsättningarna där vi tittar på vad som är kostnads- och tidsbesparande utifrån varje enskilt byggprojekt. 


I flera stora byggprojekt hittas betydande besparingar genom val av annan teknik och utformning. 


Alla våra konsulter har lång erfarenhet av projektledning till byggledning och arbetsledning. Inget är för komplext och vi jobbar prestigelöst, transparent och med stort engagemang.