Arbetsmiljö och hållbarhet

Samhällsutveckling innefattar mer än infrastruktur, bostäder och lokaler. Det ställer krav på både samhällsutvecklare och samhällsbyggare att med ett helhetsgrepp om fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor. 


Arbetsmiljö är något vi på ON Management arbetar med och driver i de uppdrag som vi åtar oss. Vi besitter god kunskap med lång erfarenhet inom området och följer noga utvecklingen av nya arbetssätt som ökar tryggheten ute på våra arbetsplatser.

Aktivt arbetsmiljöarbete i våra uppdrag har hög prioritet, därför har alla våra konsulter utbildning inom BAS-P och U. 
Vi åtar oss att planera och genomföra den samordnande BAS-U rollen hos våra beställare. 


Vi hjälper våra uppdragsgivare även i andra arbetsmiljöfrågor, såsom upprättande av arbetsmiljöplan, kvalitetsdokument, rutiner, granskning och kontroller m.fl. Det ska vara tryggt och säkert på våra arbetsplatser.