Kalkyl

Vi skapar kostnadsbedömningar i tidiga skeden till detaljkalkyler på förfrågningsunderlag eller på  bygghandling. Kostnaden för infrastruktur och markarbeten utgör många gånger en stor osäkerhet när exploatering av mark ska utföras.    

Vi arbetar i MAP kalkylsystem med en aktuell prissättning som kontinuerligt uppdateras utifrån marknaden. Det är praxis hos oss att parallellt uppföra en risk- och möjlighetsanalys när vi kalkylerar som bifogas med kostnadsbedömningen / kalkylen.


Med vår breda bakgrund inom mark, grundläggning-  och anläggningsfrågor hjälper vi våra uppdragsgivare i detta.