Produktionsplanering och samverkan
Samhällsutvecklingen har under det senaste decenniet blivit mer komplicerad genom den förtätning som pågår. Fler fastighetsägare och fler ledningsägare ska rymmas inom samma område och utvecklingen bedöms fortsätta så framöver. Det fordrar god planering och samverkan från tidiga skeden till genomförandet för att projekten bästa förutsättningar. Det säkerställer vi b la genom skedes- och tidsplanering, kostnadsbedömningar, teknisk expertis och god förståelse för samverkan. Vi bygger skedesplaner i lager för att ge en visuellbild av projektets utveckling och framdrift. Vi skapar både övergripande tidplaner i tidigt skede till mer detaljerad produktionstidplan för att säkerställa genomförandet av projektet. 


Med vår kompetens och lösningsorienterade sätt inom Anläggning och Infrastruktur, kan våra kunder och samarbetspartners tryggt nå sina mål och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle.