Produktionsplanering och samverkan
Samhällsutvecklingen har under det senaste decenniet blivit allt mer komplicerad i sin sammansättning. Fler fastighetsägare och fler ledningsägare ska rymmas inom samma område och utvecklingen bedöms fortsätta så framöver. Det gör vår expertis i planering och samverkan från tidiga skeden till produktionsskede allt viktigare för att projekt ska bli framgångsrika.


Vi arbetar systematiskt med skedesplanering, risk- och möjlighetsanalyser, tidiga kostnadsuppskattningar och kalkyler som säkerställer att byggprojekten blir framgångsrika.


Vår långa erfarenhet inom planering och samverkan ger våra beställare de bästa förutsättningarna för ett lyckat byggprojekt.