Projektledning och byggledning

Att ha en kvalitativ projektledning är grundläggande för att ett byggprojekt ska bli lyckosamt. Genom att skapa en tydlighet och transparens i ledningen och samtidigt arbeta aktivt med uppföljning säkerställer byggprojektets framdrift. För oss är det viktigt att skapa gemensamma värdegrunder och förhållningssätt som resulterar i en pragmatisk relation mellan alla parter.
Att skapa ansvarskänsla och engagemang i hela projektgruppen är viktigt för att organisationen håller drivet uppe och är effektiv över tid. 


Vi erbjuder byggledning med erfarna och kunniga byggledare för mark- och anläggningsprojekt. Vi har expertis inom grundläggning och är certifierade inom kontrollansvar (behörighet K), Betongklass 1 och BAS-U.
Vi samordnar och följer upp att entreprenörerna håller sig till avtal och är tydliga i vår kommunikation. Vi har även nära samarbeten med erkänt duktiga konsulter inom trafikplanering, projektering och schaktfria lösningar som gör att vi tar ansvar och kan leda entreprenörerna för bästa framdrift under hela produktionen.