Projektledning och byggledning

Vi projektleder från tidiga skeden genom utförandet, från start till mål.        

 Genom att skapa tydlighet och transparens i ledningen, samtidigt arbeta aktivt med uppföljning säkerställer vi byggprojektets framdrift. För oss är det viktigt att skapa gemensamma värdegrunder och förhållningssätt som skapar dynamik i relationen mellan parter och intressenter.


Vi skapar ansvarskänsla och engagemang i projektgruppen som ger näring och bidrar till drivkraft, förståelse, gemensamt målfokus och glädje över tid. 

Vår kunskap och erfarenhet inom stadsbyggnadsprojekt kommer från både kommunala och privata sektorn. Det ger oss bra grund att stå på när det kommer till samverkan och förstå de olika intressen som speglar projekten.   Vi byggleder med erfarna och kunniga byggledare inom mark- och anläggningsprojekt. Vi har expertis inom grundläggning och är certifierade inom kontrollansvar (behörighet K), Betongklass 1 och BAS-U. Våra byggledare kan även kalkylera och produktionsplanering.


Vi samordnar och följer upp att kontraktsarbeten följs och är tydliga i vår kommunikation. Vi har lång och bred erfarenhet från både beställarsidan och entreprenadsidan. Det ger oss förutsättningar att förstå intressen och samordna dem för att nå projektets fulla potential i genomförandeskedet.